Copyright 2024 - Polskie Towarzystwo Technologii i Mediów Edukacyjnych

Towarzystwo

logo boxistnieje od 1995 roku i zajmuje się najnowszymi technologiami oraz mediami edukacyjnymi, prowadzi działania w zakresie technologii kształcenia i pedagogiki medialnej

Uniwersytet

uam boxTowarzystwo działa przy istniejącym od 1966 roku Zakładzie Technologii Kształcenia, jednostce Wydziału Studiów Edukacyjnych  Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Poznań

poznan topsiedzibą Towarzystwa jest miasto Poznań, liczący się ośrodek nauki, przemysłu i handlu, znany m.in. z Międzynarodowych Targów Poznańskich

Nowi członkowie Towarzystwa

czlonkowie28 lipca 2021
Zarząd Polskiego Towarzystwa Technologii i Mediów Edukacyjnych podjął uchwałę o przywróceniu statusu członka zwyczajnego Towarzystwa prof. dr. hab. Piotrowi Drzewieckiemu z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz mgr. inż. Andrzejowi Maciejczykowi, reprezentującemu Fundację Edukacji dla Rozwoju Eduko. Witamy ponownie w gronie członków naszego Towarzystwa!

f t g m