Copyright 2024 - Polskie Towarzystwo Technologii i Mediów Edukacyjnych

Towarzystwo

logo boxistnieje od 1995 roku i zajmuje się najnowszymi technologiami oraz mediami edukacyjnymi, prowadzi działania w zakresie technologii kształcenia i pedagogiki medialnej

Uniwersytet

uam boxTowarzystwo działa przy istniejącym od 1966 roku Zakładzie Technologii Kształcenia, jednostce Wydziału Studiów Edukacyjnych  Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Poznań

poznan topsiedzibą Towarzystwa jest miasto Poznań, liczący się ośrodek nauki, przemysłu i handlu, znany m.in. z Międzynarodowych Targów Poznańskich

Z prac Komisji Rewizyjnej Towarzystwa

office pixabay cc030 września 2021
W trybie zdalnym odbyły się prace Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Technologii i Mediów Edukacyjnych. Komisja pod przewodnictwem prof. dr hab. Natalii Walter podsumowała rok 2020 i podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok 2020 oraz uchwałę zatwierdzającą sprawozdanie finansowe Towarzystwa za rok 2020.

f t g m