Copyright 2024 - Polskie Towarzystwo Technologii i Mediów Edukacyjnych

Towarzystwo

logo boxistnieje od 1995 roku i zajmuje się najnowszymi technologiami oraz mediami edukacyjnymi, prowadzi działania w zakresie technologii kształcenia i pedagogiki medialnej

Uniwersytet

uam boxTowarzystwo działa przy istniejącym od 1966 roku Zakładzie Technologii Kształcenia, jednostce Wydziału Studiów Edukacyjnych  Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Poznań

poznan topsiedzibą Towarzystwa jest miasto Poznań, liczący się ośrodek nauki, przemysłu i handlu, znany m.in. z Międzynarodowych Targów Poznańskich

80. urodziny Profesora Wacława Strykowskiego

Wacław Strykowski 5 września 2022

Szanownemu Jubilatowi
prof. dr. hab. Wacławowi Strykowskiemu,
prezesowi Polskiego Towarzystwa Technologii i Mediów Edukacyjnych,
najserdeczniejsze życzenia w dniu 80. rocznicy urodzin

składają

członkowie Towarzystwa

f t g m