Copyright 2024 - Polskie Towarzystwo Technologii i Mediów Edukacyjnych

Towarzystwo

logo boxistnieje od 1995 roku i zajmuje się najnowszymi technologiami oraz mediami edukacyjnymi, prowadzi działania w zakresie technologii kształcenia i pedagogiki medialnej

Uniwersytet

uam boxTowarzystwo działa przy istniejącym od 1966 roku Zakładzie Technologii Kształcenia, jednostce Wydziału Studiów Edukacyjnych  Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Poznań

poznan topsiedzibą Towarzystwa jest miasto Poznań, liczący się ośrodek nauki, przemysłu i handlu, znany m.in. z Międzynarodowych Targów Poznańskich

Sprawy członkowskie

office pixabay cc030 grudnia 2021
W związku z końcem roku 2021, Zarząd Polskiego Towarzystwa Technologii i Mediów Edukacyjnych podjął uchwałę o skreśleniu z listy członków osób, które zalegały ponad dwa lata z opłaceniem składek członkowskich na rzecz stowarzyszenia. Bardzo dziękujemy dotychczasowym członkom za współpracę w zakresie rozwijania pedagogiki i edukacji medialnej.

f t g m