Copyright 2024 - Polskie Towarzystwo Technologii i Mediów Edukacyjnych

Towarzystwo

logo boxistnieje od 1995 roku i zajmuje się najnowszymi technologiami oraz mediami edukacyjnymi, prowadzi działania w zakresie technologii kształcenia i pedagogiki medialnej

Uniwersytet

uam boxTowarzystwo działa przy istniejącym od 1966 roku Zakładzie Technologii Kształcenia, jednostce Wydziału Studiów Edukacyjnych  Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Poznań

poznan topsiedzibą Towarzystwa jest miasto Poznań, liczący się ośrodek nauki, przemysłu i handlu, znany m.in. z Międzynarodowych Targów Poznańskich

XVI Walne Zebranie Członków

XVI Walne Zebranie Członków17 września 2018
Szanowni Państwo, członkowie Polskiego Towarzystwa Technologii i Mediów Edukacyjnych, Zarząd Polskiego Towarzystwa Technologii i Mediów Edukacyjnych zaprasza na XVI Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu 21 października 2023 roku (sobota) o godz. 10:00 w Poznaniu.

Miejsce obrad zostanie określone w zależności od liczby członków, którzy potwierdzą swój udział w zebraniu.

 

Proponowany porządek Zebrania:
1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór przewodniczącego zebrania.
3. Wybór protokolanta.
4. Zatwierdzenie porządku obrad.
5. Zatwierdzenie regulaminu obrad.
6. Rozpatrzenie sprawozdań z działalności władz Towarzystwa za okres kadencji:
- sprawozdania Zarządu,
- sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
7. Podjęcie uchwał:
- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu,
- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej,
- w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu, na wniosek Komisji Rewizyjnej.
8. Określanie liczebności Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
9. Wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
10. Dyskusja programowa.
11. Podjęcie uchwały w sprawie głównych kierunków działania Towarzystwa.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości składki członkowskiej.
13. Rozpatrzenie i podjęcie innych uchwał wniesionych przez członków Towarzystwa.
13. Wolne głosy i wnioski.
14. Zakończenie obrad.

Ze względów organizacyjnych prosimy o informację o udziale w zebraniu lub braku udziału do środy 11 października 2023 roku, na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..

Łączymy wyrazy szacunku,

prof. dr hab. Wacław Strykowski, prezes
dr hab. Agnieszka Iwanicka, skarbnik
mgr Rafał M. Socha, wiceprezes

f t g m