Copyright 2024 - Polskie Towarzystwo Technologii i Mediów Edukacyjnych

Towarzystwo

logo boxistnieje od 1995 roku i zajmuje się najnowszymi technologiami oraz mediami edukacyjnymi, prowadzi działania w zakresie technologii kształcenia i pedagogiki medialnej

Uniwersytet

uam boxTowarzystwo działa przy istniejącym od 1966 roku Zakładzie Technologii Kształcenia, jednostce Wydziału Studiów Edukacyjnych  Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Poznań

poznan topsiedzibą Towarzystwa jest miasto Poznań, liczący się ośrodek nauki, przemysłu i handlu, znany m.in. z Międzynarodowych Targów Poznańskich

Władze Towarzystwa po XVI Walnym Zebraniu Członków

XVI Walne Zebranie Członków23 października 2023
W sobotę 21 października 2023 roku odbyło się w Poznaniu XVI Walne Zebranie Członków Polskiego Towarzystwa Technologii i Mediów Edukacyjnych. W trakcie zebrania dokonano wyboru władz na nową kadencję. Zarząd tworzą: prof. dr hab. Wacław Strykowski (prezes), mgr Rafał M. Socha (wiceprezes) i dr hab. Agnieszka Iwanicka (skarbnik). Komisja Rewizyjna będzie działała w składzie: prof. dr hab. Natalia Walter (przewodnicząca), mgr Ireneusz Witkowski (wiceprzewodniczący) i mgr Aleksandra Dorota Smoleń (sekretarz).

f t g m