Copyright 2024 - Polskie Towarzystwo Technologii i Mediów Edukacyjnych

Towarzystwo

logo boxistnieje od 1995 roku i zajmuje się najnowszymi technologiami oraz mediami edukacyjnymi, prowadzi działania w zakresie technologii kształcenia i pedagogiki medialnej

Uniwersytet

uam boxTowarzystwo działa przy istniejącym od 1966 roku Zakładzie Technologii Kształcenia, jednostce Wydziału Studiów Edukacyjnych  Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Poznań

poznan topsiedzibą Towarzystwa jest miasto Poznań, liczący się ośrodek nauki, przemysłu i handlu, znany m.in. z Międzynarodowych Targów Poznańskich

Zebranie władz Towarzystwa

office pixabay cc021 maja 2016
W piątek 17 czerwca 2016 r. odbędzie się zebranie władz Polskiego Towarzystwa Technologii i Mediów Edukacyjnych: Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej. W programie przewidziano m.in. podsumowanie działalności Towarzystwa w roku 2015, rozpatrzenie i zatwierdzenie przez Komisję Rewizyjną sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego Towarzystwa za rok 2015, sprawy członkowskie oraz omówienie bieżącej działalność stowarzyszenia.

f t g m