Copyright 2024 - Polskie Towarzystwo Technologii i Mediów Edukacyjnych

Towarzystwo

logo boxistnieje od 1995 roku i zajmuje się najnowszymi technologiami oraz mediami edukacyjnymi, prowadzi działania w zakresie technologii kształcenia i pedagogiki medialnej

Uniwersytet

uam boxTowarzystwo działa przy istniejącym od 1966 roku Zakładzie Technologii Kształcenia, jednostce Wydziału Studiów Edukacyjnych  Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Poznań

poznan topsiedzibą Towarzystwa jest miasto Poznań, liczący się ośrodek nauki, przemysłu i handlu, znany m.in. z Międzynarodowych Targów Poznańskich

PTTiME członkiem Koalicji Edukacji Medialnej i Cyfrowej

kemic3 czerwca 2016
Miło nam poinformować, że Polskie Towarzystwo Technologii i Mediów Edukacyjnych zostało w dniu 18 maja 2016 r. członkiem Koalicji Edukacji Medialnej i Cyfrowej. Koalicja jest porozumieniem organizacji pozarządowych, instytucji i osób działających w obszarze edukacji medialnej.

Członków tego gremium łączy wspólne dążenie do uznania kompetencji medialnych i cyfrowych za niezbędne w życiu osobistym, społecznym i zawodowym każdego człowieka.
 

Działania koalicji mają na celu upowszechnianie edukacji medialnej i cyfrowej poprzez:

  • wypracowywanie i promowanie dobrych praktyk,
  • inicjowanie debat, dyskusji, konferencji i warsztatów,
  • dzielenie się wiedzą ekspertów,
  • inicjowanie i wspieranie badań w obszarze edukacji medialnej i cyfrowej,
  • dążenie do uznania kompetencji medialnych i cyfrowych za kluczowy element systemu oświaty oraz kształcenia nauczycieli i studentów kierunków pedagogicznych,
  • prowadzenie działań zmierzających do przekonania władz publicznych, że edukacja medialna i cyfrowa to warunek rozwoju cywilizacyjnego i gospodarczego Polski oraz poprawy jakości życia jej obywateli.

Więcej informacji na temat koalicji można znaleźć na stronie www.kemic.org.pl.

 

f t g m