Copyright 2024 - Polskie Towarzystwo Technologii i Mediów Edukacyjnych

Towarzystwo

logo boxistnieje od 1995 roku i zajmuje się najnowszymi technologiami oraz mediami edukacyjnymi, prowadzi działania w zakresie technologii kształcenia i pedagogiki medialnej

Uniwersytet

uam boxTowarzystwo działa przy istniejącym od 1966 roku Zakładzie Technologii Kształcenia, jednostce Wydziału Studiów Edukacyjnych  Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Poznań

poznan topsiedzibą Towarzystwa jest miasto Poznań, liczący się ośrodek nauki, przemysłu i handlu, znany m.in. z Międzynarodowych Targów Poznańskich

Razem dla edukacji filmowej

koalicja filmowa7 czerwca 2016
Polskie Towarzystwo Technologii i Mediów Edukacyjnych zostało 23 maja 2016 r. członkiem Koalicji dla Edukacji Filmowej, która jest porozumieniem instytucji, organizacji pozarządowych i szkół wyższych działających w obszarze edukacji kulturalnej i kształcenia pedagogicznego na rzecz szeroko rozumianej edukacji filmowej dzieci i młodzieży.

Misją koalicji, której patronuje Polski Instytut Sztuki Filmowej, jest przybliżenie młodemu pokoleniu i osobom pracującym na jego rzecz zagadnień praktycznych, teoretycznych i historycznych, związanych z filmem, w sposób atrakcyjny, nowatorski - w postaci różnych komplementarnych działań.

Warto przypomnieć, że edukacja filmowa jest jednym z obszarów zainteresowań Polskiego Towarzystwa Technologii i Mediów Edukacyjnych. W trakcie współorganizowanych przez towarzystwo konferencji naukowych "Media a edukacja", stałe miejsce mają referaty teoretyczne, jak również sprawozdania z badań dotyczących edukacji filmowej i wykorzystania filmu w działaniach dydaktycznych. Zagadnienia te są również przedmiotem zajęć dydaktycznych prowadzonych przez członków stowarzyszenia na uczelniach i w szkołach różnych szczebli.

Więcej informacji na temat koalicji można znaleźć na stronie www.koalicjafilmowa.pl.

f t g m