Copyright 2024 - Polskie Towarzystwo Technologii i Mediów Edukacyjnych

Towarzystwo

logo boxistnieje od 1995 roku i zajmuje się najnowszymi technologiami oraz mediami edukacyjnymi, prowadzi działania w zakresie technologii kształcenia i pedagogiki medialnej

Uniwersytet

uam boxTowarzystwo działa przy istniejącym od 1966 roku Zakładzie Technologii Kształcenia, jednostce Wydziału Studiów Edukacyjnych  Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Poznań

poznan topsiedzibą Towarzystwa jest miasto Poznań, liczący się ośrodek nauki, przemysłu i handlu, znany m.in. z Międzynarodowych Targów Poznańskich

Członkowie Polskiego Towarzystwa Technologii i Mediów Edukacyjnych

czlonkowie25 czerwca 2016
Miło nam poinformować, że po ostatniej uchwale Zarządu w sprawach członkowskich, grono członków Polskiego Towarzystwa Technologii i Mediów Edukacyjnych tworzy 46 osób. Są to osoby związane z szeroko pojętą edukacją: nauczyciele oraz naukowcy z wielu ośrodków akademickich, z całej Polski.

Nasi członkowie reprezentują m.in. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Rzeszowski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Uniwersytet Opolski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS, Wojskową Akademię Techniczną w Warszawie, Politechnikę Częstochowską, Politechnikę Koszalińską, Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Akademię Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Akademię im. Jana Długosza w Częstochowie, Wyższą Szkołę Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Wyższą Szkołę Logistyki w Poznaniu, Wyższą Szkołę Bankową w Toruniu, Wyższą Szkołę Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu, Collegium Da Vici w Poznaniu, Zachodniopomorską Szkołę Biznesu w Szczecinie, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu oraz Poznańską Szkołę Chóralną Jerzego Kurczewskiego.

Wyrażamy podziękowanie, że swój akces do działań w ramach Polskiego Towarzystwa Technologii i Mediów Edukacyjnych złożyli:

 • prof. dr hab. Hanna Batorowska,
 • prof. dr hab. Józef Bednarek,
 • dr Wiesław Bestrzyński,
 • Joanna Buczyńska,
 • dr Wojciech Czerski,
 • dr Ewa Czerwińska,
 • prof. dr hab. Piotr Drzewiecki,
 • mgr inż. Roman Dwulit,
 • dr Agnieszka Iwanicka,
 • mgr Marek Jóźwiak,
 • mgr inż. Zenon Jurek,
 • dr Joanna Juszczyk-Rygałło,
 • dr Żanetta Kaczmarek,
 • mgr Maria Kaniewska,
 • dr Ewa Kiełb-Starczewska,
 • prof. zw. dr hab. Maria Kujawska,
 • dr Krzysztof Kuźmicz,
 • dr Wojciech Lewandowski,
 • dr Ewa Małgorzata Łakoma,
 • dr Danuta Morańska,
 • prof. dr hab. inż. Janusz Morbitzer,
 • dr Andrzej Nowak,
 • dr Ilona Nowakowska-Buryła,
 • mgr inż. Tadeusz Nowik,
 • mgr inż. Grzegorz Osiński,
 • prof. dr hab. Elżbieta Perzycka,
 • prof. dr hab. Ryszard Pęczkowski,
 • mgr inż. Józef Pietrzyk,
 • prof. dr Edward Wiktor Radecki,
 • dr Andrzej Rygałło,
 • mgr Aleksandra Dorota Smoleń,
 • mgr Alfreda Smoleń-Przybylska,
 • mgr Rafał M. Socha,
 • prof. dr hab. Marek Sokołowski,
 • dr Justyna Strykowska-Nowakowska,
 • prof. zw. dr hab. Wacław Strykowski,
 • dr Robert Szymiec,
 • dr hab. Ryszard Świekatowski,
 • dr hab. Paweł Topol,
 • dr Natalia Walter,
 • dr Rafał Wawer,
 • prof. zw. dr hab. Kazimierz Wenta,
 • mgr Ireneusz Witkowski,
 • mgr Urszula Wittchen,
 • dr inż. Andrzej Wołodźko,
 • dr Andrzej Marek Zemła.
f t g m