Copyright 2024 - Polskie Towarzystwo Technologii i Mediów Edukacyjnych

Towarzystwo

logo boxistnieje od 1995 roku i zajmuje się najnowszymi technologiami oraz mediami edukacyjnymi, prowadzi działania w zakresie technologii kształcenia i pedagogiki medialnej

Uniwersytet

uam boxTowarzystwo działa przy istniejącym od 1966 roku Zakładzie Technologii Kształcenia, jednostce Wydziału Studiów Edukacyjnych  Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Poznań

poznan topsiedzibą Towarzystwa jest miasto Poznań, liczący się ośrodek nauki, przemysłu i handlu, znany m.in. z Międzynarodowych Targów Poznańskich

Pamięci dra Antoniego Zająca

dr antoni zajac30 czerwca 2016
Władze Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego uhonorowały swojego wieloletniego pracownika, zmarłego 16 grudnia 2013 r. dra Antoniego Zająca. W dniu 14 marca 2016 r. odbyła się uroczystość nadania Jego imienia Pracowni Dydaktyki Ogólnej - sali nr 114, w budynku przy ul. Ks. Jałowego 24. Odsłonięto również tablicę upamiętniającą osobę Pana Doktora.

Dr Antoni Zając był długoletnim nauczycielem akademickim Instytutu Techniki, a następnie Instytutu Pedagogiki Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie i Uniwersytetu Rzeszowskiego, szanowanym i cenionym dydaktykiem, wychowawcą wielu pokoleń młodzieży akademickiej.

W 1979 r. obronił pracę doktorską w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Tematem pracy był model maszyny egzaminacyjnej jako narzędzia efektywnej kontroli i oceny wiedzy uczniów. Promotorem dysertacji był prof. zw. dr hab. Leon Leja, recenzentami prof. dr hab. Wacław Strykowski i prof. dr hab. Józef Skrzypczak.

Dr Antoni Zając był również od 1996 r. członkiem Polskiego Towarzystwa Technologii i Mediów Edukacyjnych - uczestnikiem wielu edycji odbywającej się w Poznaniu konferencji naukowej "Media a edukacja", autorem licznych artykułów dotyczących tej tematyki.

Zachęcamy do zapoznania się z relacją z uroczystości, zamieszczoną na stronie Katedry Pedagogiki Medialnej Uniwersytetu Rzeszowskiego.

(fot. strona Uniwersytetu Rzeszowskiego)

 

 

f t g m