Copyright 2024 - Polskie Towarzystwo Technologii i Mediów Edukacyjnych

Towarzystwo

logo boxistnieje od 1995 roku i zajmuje się najnowszymi technologiami oraz mediami edukacyjnymi, prowadzi działania w zakresie technologii kształcenia i pedagogiki medialnej

Uniwersytet

uam boxTowarzystwo działa przy istniejącym od 1966 roku Zakładzie Technologii Kształcenia, jednostce Wydziału Studiów Edukacyjnych  Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Poznań

poznan topsiedzibą Towarzystwa jest miasto Poznań, liczący się ośrodek nauki, przemysłu i handlu, znany m.in. z Międzynarodowych Targów Poznańskich

Zanurzeni w mediach

zanurzeni w mediach

10 listopada 2016
Nakładem Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ukazała się praca zbiorowa pod redakcją dr Natalii Walter, nosząca tytuł Zanurzeni w mediach. Konteksty edukacji medialnej. W książce tej można zapoznać się z artykułami, których autorami są członkowie Polskiego Towarzystwa Technologii i Mediów Edukacyjnych.

Autorzy monografii dostrzegają znaczenie mediów we wszystkich dziedzinach działalności człowieka. Pierwsza część poświęcona została różnym aspektom edukacji medialnej, w tym kompetencjom medialnym współczesnego człowieka. Druga dotyczy wykorzystania mediów w praktyce edukacyjnej, a ostatnia – mediów jako przestrzeni życia człowieka współczesnego.

zanurzeni w mediach okladka

W monografii można zapoznać się z artykułami następujących autorów:

 • Janusz Morbitzer, O filarach edukacji medialnej - między starożytnością a współczesnością
 • Kazimierz Wenta, Spożytkowanie mediów dla edukacji innowacyjnej i twórczej
 • Joanna Juszczyk-Rygałło, Nowe media w perspektywie edukacji ustawicznej
 • Katarzyna Borowska-Kalbarczyk, Dziedzictwo Gutenberga kontra cyfrowa infosfera - o poprawę kompetencji informacyjnych młodzieży
 • Agnieszka Iwanicka, Świat pod palcami. Dzieci w świecie nowych mediów
 • Barbara Jankowiak, Cyberprzemoc (cyberbullying) wśród młodzieży jako zachowanie ryzykowne
 • Mariusz Baranowski, Kompetencje medialne nauczycieli muzyki jako pochodna systemu kształcenia
 • Rafał M. Socha, Media w nowej edukacji zawodowej
 • Piotr Jagodziński, Robert Wolski, Przykłady doświadczeń chemicznych w wirtualnym środowisku
 • Sylwia Polcyn-Matuszewska, Edutainment w polskiej szkole
 • Anna Michniuk, Promocja szkoły w mediach społecznościowych
 • Szymon Nożyński, Środowisko audialne. Kilka uwag na temat otoczenia dźwiękowego
 • Marek Hallada, Czy istnieje język fotografii?

Więcej o książce na stronie wydawnictwa...

f t g m