Copyright 2024 - Polskie Towarzystwo Technologii i Mediów Edukacyjnych

Towarzystwo

logo boxistnieje od 1995 roku i zajmuje się najnowszymi technologiami oraz mediami edukacyjnymi, prowadzi działania w zakresie technologii kształcenia i pedagogiki medialnej

Uniwersytet

uam boxTowarzystwo działa przy istniejącym od 1966 roku Zakładzie Technologii Kształcenia, jednostce Wydziału Studiów Edukacyjnych  Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Poznań

poznan topsiedzibą Towarzystwa jest miasto Poznań, liczący się ośrodek nauki, przemysłu i handlu, znany m.in. z Międzynarodowych Targów Poznańskich

"Media a edukacja" po raz dziewiąty

9mae18 listopada 2016
W dniach 16-18 listopada 2016 r. odbyła się w Poznaniu IX Konferencja Naukowa "Media a edukacja" pod hasłem "Edukacyjne zastosowania nowych mediów". Konferencja połączona była z Jubileuszem 50-lecia Zakładu Technologii Kształcenia i 20-lecia Polskiego Towarzystwa Technologii i Mediów Edukacyjnych.

Organizatorami konferencji był Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Rzeszowski oraz Polskie Towarzystwo Technologii i Mediów Edukacyjnych. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Wojewoda Wielkopolski oraz Prezydent Miasta Poznania. Patronat naukowy sprawowali JM Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. zw. dr hab. Andrzej Lesicki, Dziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM prof. zw. dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska oraz Komitet Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk. Przewodniczącym Rady Naukowej Konferencji był prof. dr hab. Wojciech Skrzydlewski, natomiast sekretarzem naukowym dr Natalia Walter.

Konferencję otworzył w Auli Lubrańskiego JM Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. zw. dr hab. Andrzej Lesicki. W uroczystej części głos zabrał Pełnomocnik Rektora UAM ds. Rozwoju i Zarządzania Strategicznego prof. zw. dr hab. Zbyszko Melosik, Dziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM prof. zw. dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska, prof. dr hab. Wojciech Skrzydlewski, prof. zw. dr hab. Stanisław Dylak, prof. zw. dr hab. Tomasz Goban-Klas, prof. zw. dr hab. Stefan Kwiatkowski, wieloletni kierownik Zakładu Technologii Kształcenia i prezes Polskiego Towarzystwa Technologii i Mediów Edukacyjnych prof. zw. dr hab. Wacław Strykowski oraz Dziekan Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. dr hab. Ryszard Pęczkowski. Odczytano także list prof. zw. dr. hab. Tadeusza Lewowickiego. Uroczystość uświetnił również koncert Big Bandu Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu, pod dyrekcją dr. Patryka Piłasiewicza.

Obrady konferencji odbywały się w trybie plenarnym (13 referatów) oraz z podziałem na sekcje (35 referatów), zogniskowane wokół następujących obszarów badawczych: kompetencji medialnych, wsparcia medialnego oraz mediów w instytucjach edukacyjnych. Istotnym dopełnieniem konferencji były warsztaty dotyczące tak istotnych obszarów dla edukacji medialnej, jak cyberbulling, tworzenie edukacyjnych komunikatów medialnych, dziecięce programowanie/kodowanie oraz technologia i media we wspomaganiu komunikacji i niezależności niepełnosprawnych.

Konferencja połączona z uroczystościami jubileuszowymi była asumptem do wspomnień, podsumowań, ale także do nakreślenia planów dalszych działań. W wydarzeniu wzięła udział liczna grupa członków Polskiego Towarzystwa Technologii i Mediów Edukacyjnych, z wielu ośrodków akademickich z całej Polski.

GALERIA
(fot. dr Natalia Walter, dr Agnieszka Iwanicka, mgr Anna Michniuk)

 

 

f t g m