Copyright 2024 - Polskie Towarzystwo Technologii i Mediów Edukacyjnych

Towarzystwo

logo boxistnieje od 1995 roku i zajmuje się najnowszymi technologiami oraz mediami edukacyjnymi, prowadzi działania w zakresie technologii kształcenia i pedagogiki medialnej

Uniwersytet

uam boxTowarzystwo działa przy istniejącym od 1966 roku Zakładzie Technologii Kształcenia, jednostce Wydziału Studiów Edukacyjnych  Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Poznań

poznan topsiedzibą Towarzystwa jest miasto Poznań, liczący się ośrodek nauki, przemysłu i handlu, znany m.in. z Międzynarodowych Targów Poznańskich

Spotkanie programowe Towarzystwa

konferencja pixabay cc0

19 listopada 2016
W trakcie IX Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Media a edukacja", w dniu 17 listopada 2016 r., odbyło się spotkanie programowe Polskiego Towarzystwa Technologii i Mediów Edukacyjnych. Spotkanie prowadzili: prezes prof. zw. dr hab. Wacław Strykowski oraz wiceprezes mgr Rafał M. Socha.

W spotkaniu uczestniczyło ponad trzydziestu członków stowarzyszenia z różnych ośrodków akademickich.

Na wstępie wiceprezes mgr Rafał M. Socha przypomniał 20 lat działalności oraz dorobek Polskiego Towarzystwa Technologii i Mediów Edukacyjnych, jak również przedstawił zgromadzonym szczegółową informację na temat działań, które zostały podjęte od 1 marca 2015 r., kiedy odbyło się Walne Zebranie Członków aktywizujące działalność towarzystwa.

Głównym celem spotkania było określenie dalszych kierunków działania. Omawiano m.in. sprawy organizacji kolejnych edycji konferencji naukowych pod hasłem "Media a edukacja", ewentualnego wznowienie kwartalnika "Edukacja medialna" oraz przedsięwzięć związanych z promocją działalności naukowej i dydaktycznej członków towarzystwa. Uczestnicy spotkania zaproponowali, aby zarząd towarzystwa przeprowadził wśród członków towarzystwa elektroniczne konsultacje, które pozwolą ostatecznie sprecyzować plan działań na kolejne lata.

Na zakończenie spotkania swoją nową książkę pod tytułem Umysł (w) sieci. Edukacja medialna dla uczestnictwa w kulturze globalnej, zaprezentował dr Robert Szymiec.

f t g m