Copyright 2024 - Polskie Towarzystwo Technologii i Mediów Edukacyjnych

Towarzystwo

logo boxistnieje od 1995 roku i zajmuje się najnowszymi technologiami oraz mediami edukacyjnymi, prowadzi działania w zakresie technologii kształcenia i pedagogiki medialnej

Uniwersytet

uam boxTowarzystwo działa przy istniejącym od 1966 roku Zakładzie Technologii Kształcenia, jednostce Wydziału Studiów Edukacyjnych  Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Poznań

poznan topsiedzibą Towarzystwa jest miasto Poznań, liczący się ośrodek nauki, przemysłu i handlu, znany m.in. z Międzynarodowych Targów Poznańskich

Walne Zebranie Członków

konferencja pixabay cc01 marca 2015
W niedzielę 1 marca 2015 r. w bibliotece Zakładu Technologii Kształcenia Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyło się Walne Zebranie Członków Polskiego Towarzystwa Technologii i Mediów Edukacyjnych. Głównym celem spotkania było uporządkowanie spraw związanych ze statutem Towarzystwa oraz jego finansami.

Uczestnicy zebrania uchwalili uproszczenie statutu oraz dokonali wyboru mniejszego, 3-osobowego zarządu w składzie: prof. zw. dr hab. Wacław Strykowski (prezes), mgr Rafał M. Socha (wiceprezes) oraz mgr Alfreda Smoleń-Przybylska (skarbnik). W skład Komisji Rewizyjnej powołano: mgr Marię Kaniewską (przewodnicząca), mgra Marka Jóźwiaka (wiceprzewodniczący) i mgra Ireneusza Witkowskiego (sekretarz). Zrezygnowano jednocześnie z powoływania Sądu Koleżeńskiego.

 

f t g m