Copyright 2023 - Polskie Towarzystwo Technologii i Mediów Edukacyjnych

Towarzystwo

logo boxistnieje od 1995 roku i zajmuje się najnowszymi technologiami oraz mediami edukacyjnymi, prowadzi działania w zakresie technologii kształcenia i pedagogiki medialnej

Uniwersytet

uam boxTowarzystwo działa przy istniejącym od 1966 roku Zakładzie Technologii Kształcenia, jednostce Wydziału Studiów Edukacyjnych  Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Poznań

poznan topsiedzibą Towarzystwa jest miasto Poznań, liczący się ośrodek nauki, przemysłu i handlu, znany m.in. z Międzynarodowych Targów Poznańskich

Forum Edukacji Medialnej w Warszawie

wcies warszawa26 listopada 2017
Członek naszego Towarzystwa dr Robert Szymiec, uczestniczył w Forum Edukacji Medialnej "Umysł w sieci", które odbyło się w dniu 25 października 2017 roku w Warszawie. Celem forum było doskonalenie nauczycieli w zakresie przygotowania uczniów do świadomego i krytycznego uczestnictwa we współczesnej kulturze medialnej.

Organizatorem forum było Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń - instytucja edukcyjna miasta stołecznego Warszawy.

Forum skierowane zostało do wszystkich nauczycieli, w szczególności do nauczycieli przedmiotów humanistycznych. Szkolenie wpisało się w jeden z podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa, jakim jest bezpieczeństwo w Internecie i odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych. W jego trakcie dr Robert Szymiec wygłosił wykład pt. "Edukacja medialna a uczestnictwo w kulturze globalnej".

Więcej o forum...

f t g m