Copyright 2024 - Polskie Towarzystwo Technologii i Mediów Edukacyjnych

Towarzystwo

logo boxistnieje od 1995 roku i zajmuje się najnowszymi technologiami oraz mediami edukacyjnymi, prowadzi działania w zakresie technologii kształcenia i pedagogiki medialnej

Uniwersytet

uam boxTowarzystwo działa przy istniejącym od 1966 roku Zakładzie Technologii Kształcenia, jednostce Wydziału Studiów Edukacyjnych  Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Poznań

poznan topsiedzibą Towarzystwa jest miasto Poznań, liczący się ośrodek nauki, przemysłu i handlu, znany m.in. z Międzynarodowych Targów Poznańskich

Razem na rzecz umiejętności cyfrowych

spruc28 listopada 2017
Polskie Towarzystwo Technologii i Mediów Edukacyjnych zostało 27 listopada 2017 r. partnerem Szerokiego Porozumienia na Rzecz Umiejętności Cyfrowych (SPRUC). Celem powstania porozumienia jest spowodowanie, że potrzeby powszechnej edukacji cyfrowej będą uznawane za priorytet rozwojowy kraju.

W założeniu przełoży się to na konkretne działania podejmowane zarówno przez instytucje publiczne, jak i sektor prywatny, przez placówki edukacyjne i przez pracodawców. Wytworzy się powszechne rozumienie oraz akceptacja dla wzmożenia wysiłków prowadzących do wysokiego zaawansowania wykorzystywania technologii cyfrowych. Porozumienie stawia sobie za cel dokonie trwałej zmiany społeczeństwa polskiego, jako powszechnie i aktywnie wykorzystującego nowoczesne technologie informacyjne dla spełnienia indywidualnych aspiracji, wzmocnienia lokalnych społeczności i rozwoju Polski.

Więcej o porozumieniu...

 

spruc deklaracja

f t g m