Copyright 2024 - Polskie Towarzystwo Technologii i Mediów Edukacyjnych

Cele działania

Celem Towarzystwa jest:

  • gromadzenia i upowszechnianie wiedzy edukacyjnej, zwłaszcza z zakresu najnowszych technologii i mediów edukacyjnych,
  • inspirowanie i prowadzenie badań naukowych w dziedzinie technologii kształcenia i pedagogiki medialnej,
  • prowadzenie kształcenia, doradztwa i ekspertyz w dziedzinie technologii kształcenia i edukacji medialnej,
  • nawiązywanie kontaktów i współpracy z innymi podobnymi towarzystwami naukowymi w kraju i za granicą.

Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:

  • organizowanie kongresów, konferencji, zjazdów, seminariów, warsztatów,
  • organizowanie wystaw, pokazów i konkursów naukowych i dydaktycznych,
  • inspirowanie i opiniowanie innowacji pedagogicznych,
  • gromadzenie i wypożyczanie mediów edukacyjnych,
  • prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjnej.

Dokumenty:

f t g m