Copyright 2024 - Polskie Towarzystwo Technologii i Mediów Edukacyjnych

Władze

Władze Towarzystwa wybrane przez XVI Walne Zebranie Członków w dniu 21 października 2023 roku
na 4-letnią kadencję:

Zarząd

  • prezes: prof. dr hab. Wacław Strykowski
  • wiceprezes: mgr Rafał M. Socha
  • skarbnik: dr hab. Agnieszka Iwanicka

Komisja Rewizyjna

  • przewodnicząca: prof. dr hab. Natalia Walter
  • wiceprzewodniczący: mgr Ireneusz Witkowski
  • sekretarz: mgr Aleksandra Dorota Smoleń
f t g m