Copyright 2023 - Polskie Towarzystwo Technologii i Mediów Edukacyjnych

Towarzystwo

logo boxistnieje od 1995 roku i zajmuje się najnowszymi technologiami oraz mediami edukacyjnymi, prowadzi działania w zakresie technologii kształcenia i pedagogiki medialnej

Uniwersytet

uam boxTowarzystwo działa przy istniejącym od 1966 roku Zakładzie Technologii Kształcenia, jednostce Wydziału Studiów Edukacyjnych  Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Poznań

poznan topsiedzibą Towarzystwa jest miasto Poznań, liczący się ośrodek nauki, przemysłu i handlu, znany m.in. z Międzynarodowych Targów Poznańskich

Nowi członkowie Towarzystwa

czlonkowie

20 lipca 2018
Zarząd Polskiego Towarzystwa Technologii i Mediów Edukacyjnych podjął w dniu 16 lipca 2018 roku uchwałę w sprawie przyjęcia nowych członków do naszej organizacji. Wyrażamy podziękowanie, że swój akces do działań w ramach Towarzystwa złożyła dr Katarzyna Bocheńska-Włostowska z Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie oraz prof. dr hab. Mirosław Wobalis, reprezentujący Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

f t g m