Copyright 2023 - Polskie Towarzystwo Technologii i Mediów Edukacyjnych

Członkowie

Osoby zainteresowane członkostwem w Polskim Towarzystwie Technologii i Mediów Edukacyjnych proszone są o kontakt z biurem Towarzystwa: biuro(at)pttime.pl.

Aktulany skład członkowski Polskiego Towarzystwa Technologii i Mediów Edukacyjnych:

 • dr inż. Magdalena Andrzejewska
 • mgr Katarzyna Bartkowiak
 • mgr Agnieszka Magdalena Barwicka
 • prof. dr hab. Hanna Batorowska
 • prof. dr hab. Józef Bednarek
 • dr Wojciech Czerski
 • dr Karolina Czerwiec
 • dr Ewa Czerwińska
 • mgr Joanna DiPietro
 • mgr Marzena Dudzińska
 • prof. dr hab. Piotr Drzewiecki
 • dr Maria Faściszewska
 • dr Sylwia Galanciak
 • dr Marek Hallada
 • dr Agnieszka Iwanicka
 • dr Joanna Jatkowska
 • mgr Marek Jóźwiak
 • mgr inż. Zenon Jurek
 • dr Joanna Juszczyk-Rygałło
 • mgr Maria Kaniewska
 • mgr Piotr Karaś
 • dr Ewa Kiełb-Starczewska
 • prof. zw. dr hab. Maria Kujawska
 • dr Krzysztof Kuźmicz
 • dr Wojciech Lewandowski
 • dr Ewa Małgorzata Łakoma
 • dr Zbigniew Łęski
 • dr Bartłomiej Łódzki
 • mgr inż. Andrzej Maciejczyk
 • dr Magdalena Maziarz
 • dr Anna Michniuk
 • dr Danuta Morańska
 • dr Ilona Nowakowska-Buryła
 • dr Szymon Nożyński
 • dr Olga Pawłowska
 • prof. dr hab. Elżbieta Perzycka
 • prof. dr hab. Ryszard Pęczkowski
 • mgr Adam Pietrzykowski
 • mgr Grzegorz Polański
 • prof. dr hab. Katarzyna Potyrała
 • dr Joanna Rabiega-Wiśniewska
 • prof. dr Edward Wiktor Radecki
 • dr Ewelina Rzońca (Brzyszcz)
 • mgr Joanna Sikorska
 • mgr Aleksandra Dorota Smoleń
 • mgr Elwira Socha
 • mgr Rafał M. Socha
 • dr Bożena Sowińska
 • dr Renata Staśko
 • dr Anna Stolińska
 • dr Justyna Strykowska-Nowakowska
 • prof. dr hab. Wacław Strykowski
 • mgr inż. Ewa Sumowska
 • dr hab. Ryszard Świekatowski
 • prof. dr hab. Maciej Tanaś
 • prof. dr hab. Paweł Topol
 • prof. dr hab. Natalia Walter
 • dr Magdalena Wasylewicz
 • dr Zbigniew Wieczorek
 • mgr Ireneusz Witkowski
 • mgr Urszula Wittchen
 • prof. dr hab. Mirosław Wobalis
 • dr inż. Andrzej Wołodźko
 • prof. dr hab. Marta Wrońska
 • mgr Maria Zdziech

Pamięcią otaczamy zmarłych członków
Polskiego Towarzystwa Technologii i Mediów Edukacyjnych:

 • prof. zw. dr. hab. Leona Leję (zm. 18 stycznia 1997 r.)
 • mgr. Mariana Pietraszewskiego (zm. 19 grudnia 2004 r.)
 • dr. Antoniego Zająca (zm. 16 grudnia 2013 r.)
 • prof. zw. dr. hab. Kazimierza Wentę (zm. 12 marca 2017 r.)
 • mgr Alfredę Smoleń-Przybylską (zm. 3 czerwca 2017 r.)
 • prof. dr. hab. Marka Furmanka (zm. 25 lipca 2019 r.)
 • prof. dr. hab. inż. Janusza Morbitzera (zm. 12 maja 2022 r.)

Członkowie Polskiego Towarzystwa Technologii i Mediów Edukacyjnych
reprezentują m.in.:

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Wojskową Akademię Techniczną w Warszawie
 • Politechnikę Częstochowską
 • Politechnikę Koszalińską
 • Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Akademię Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Akademię WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Akademię im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
 • Akademię Leona Koźmińskiego w Warszawie
 • Naukową i Akademicką Sieć Komputerową
 • Wyższą Szkołę Logistyki w Poznaniu
 • Wyższą Szkołę Bankową w Poznaniu
 • Wyższą Szkołę Bankową w Toruniu
 • Wyższą Szkołę Bankową we Wrocławiu
 • Wyższą Szkołę Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu
 • Zachodniopomorską Szkołę Biznesu w Szczecinie
 • Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy
 • Uczelnię Warszawską im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
 • Wyższą Szkołę Humanitas w Sosnowcu
 • Dolnośląską Szkołę Wyższą z siedzibą we Wrocławiu
 • Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu
 • Poznańską Szkołę Chóralną Jerzego Kurczewskiego
 • Wydawnictwo Edukacyjne MAC S.A.
 • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Oławie
 • Fundację Pro Cultura
 • Fundację Edukacji dla Rozwoju Eduko
f t g m