Copyright 2023 - Polskie Towarzystwo Technologii i Mediów Edukacyjnych

Towarzystwo

logo boxistnieje od 1995 roku i zajmuje się najnowszymi technologiami oraz mediami edukacyjnymi, prowadzi działania w zakresie technologii kształcenia i pedagogiki medialnej

Uniwersytet

uam boxTowarzystwo działa przy istniejącym od 1966 roku Zakładzie Technologii Kształcenia, jednostce Wydziału Studiów Edukacyjnych  Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Poznań

poznan topsiedzibą Towarzystwa jest miasto Poznań, liczący się ośrodek nauki, przemysłu i handlu, znany m.in. z Międzynarodowych Targów Poznańskich

RODO

rodo24 maja 2018
W związku z wejściem w życie nowych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych (rozporządzenia o ochronie danych osobowych – RODO, General Data Protection Regulation – GDPR) przedstawiamy informację o przetwarzaniu danych przez Polskie Towarzystwo Technologii i Mediów Edukacyjnych.

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy co następuje:

  1. Administratorem danych osobowych jest Polskie Towarzystwo Technologii i Mediów Edukacyjnych, zwane dalej Towarzystwem, z siedzibą przy ul. Międzychodzkiej 5 pok. 104, 60-371 Poznań, e-mail: biuro(at)pttime.pl.
  2. Żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych należy skontaktować się z Zarządem Towarzystwa.
  3. Dane osobowe uzyskane zostały przy składaniu deklaracji członkowskiej do Towarzystwa i obejmują: imię i nazwisko, stopień/tytuł, numer PESEL, informację o miejscu pracy, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu komórkowego.
  4. Członkowie Towarzystwa składając deklarację wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w deklaracji członkowskiej dla potrzeb związanych z działalnością Towarzystwa, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wyrażają również zgodę na umieszczenie swojego stopnia/tytułu, imienia i nazwiska oraz ewentualnych zdjęć ze swoim wizerunkiem z działań statutowych Towarzystwa na stronie internetowej Towarzystwa oraz profilu (fanpage) Towarzystwa na Facebooku.
  5. Towarzystwo pozyskuje również dostępne publicznie informacje na temat działalności naukowej członków Towarzystwa (m.in. publikacjach książkowych, artykułach w monografiach i czasopismach, prowadzonych badaniach, udziale w konferencjach naukowych i dydaktycznych), w celu promowania na stronie internetowej Towarzystwa oraz profilu (fanpage) Towarzystwa na Facebooku.
  6. Dane osobowe pozyskane z deklaracji członkowskich do Towarzystwa nie są przekazywane innym odbiorcom, w tym do państw trzecich, z wyjątkiem rejestracji członków władz Towarzystwa w Krajowym Rejestrze Sądowym, zgodnie z odrębnymi przepisami.
  7. Dane osobowe członków Towarzystwa nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie są poddawane profilowaniu.
  8. Dane osób, które złożyły deklarację członkowską do Towarzystwa, przechowywane są do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie.
  9. Osoba zainteresowana posiada prawo do wglądu w swoje dane, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  10. W momencie uznania, że przetwarzanie danych osobowych przez Towarzystwo narusza przepisy rozporządzenia, osoba zainteresowana ma prawo do wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

prof. zw. dr hab. Wacław Strykowski
prezes Polskiego Towarzystwa Technologii i Mediów Edukacyjnych

mgr Rafał M. Socha
wiceprezes Polskiego Towarzystwa Technologii i Mediów Edukacyjnych

f t g m