Copyright 2024 - Polskie Towarzystwo Technologii i Mediów Edukacyjnych

Towarzystwo

logo boxistnieje od 1995 roku i zajmuje się najnowszymi technologiami oraz mediami edukacyjnymi, prowadzi działania w zakresie technologii kształcenia i pedagogiki medialnej

Uniwersytet

uam boxTowarzystwo działa przy istniejącym od 1966 roku Zakładzie Technologii Kształcenia, jednostce Wydziału Studiów Edukacyjnych  Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Poznań

poznan topsiedzibą Towarzystwa jest miasto Poznań, liczący się ośrodek nauki, przemysłu i handlu, znany m.in. z Międzynarodowych Targów Poznańskich

Patronat Instytutu Spraw Publicznych

instytut spraw publicznych4 sierpnia 2018
Fundacja Instytut Spraw Publicznych objął patronatem honorowym X Konferencję Naukową "Media a edukacja. Człowiek – mediakreator". Instytut jest jednym z wiodących polskich think tanków, niezależnym ośrodkiem badawczo-analitycznym. Prowadzi badania, sporządza ekspertyzy oraz formułuje rekomendacje dotyczące podstawowych kwestii życia publicznego. Więcej informacji o instytucie...

f t g m