Copyright 2024 - Polskie Towarzystwo Technologii i Mediów Edukacyjnych

Towarzystwo

logo boxistnieje od 1995 roku i zajmuje się najnowszymi technologiami oraz mediami edukacyjnymi, prowadzi działania w zakresie technologii kształcenia i pedagogiki medialnej

Uniwersytet

uam boxTowarzystwo działa przy istniejącym od 1966 roku Zakładzie Technologii Kształcenia, jednostce Wydziału Studiów Edukacyjnych  Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Poznań

poznan topsiedzibą Towarzystwa jest miasto Poznań, liczący się ośrodek nauki, przemysłu i handlu, znany m.in. z Międzynarodowych Targów Poznańskich

Patronat Szerokiego Porozumienia

spruc5 sierpnia 2018
Do patronów honorowych X Konferencji Naukowej "Media a edukacja. Człowiek – mediakreator" dołączyło Szerokie Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce, którego Polskie Towarzystwo Technologii i Mediów Edukacyjnych jest sygnatariuszem. Celem porozumienia jest inspirowanie oraz wspieranie działań prowadzących do powszechnej edukacji cyfrowej oraz efektywnego wykorzystywania technologii cyfrowej. Więcej informacji o porozumieniu...

f t g m