Copyright 2024 - Polskie Towarzystwo Technologii i Mediów Edukacyjnych

Towarzystwo

logo boxistnieje od 1995 roku i zajmuje się najnowszymi technologiami oraz mediami edukacyjnymi, prowadzi działania w zakresie technologii kształcenia i pedagogiki medialnej

Uniwersytet

uam boxTowarzystwo działa przy istniejącym od 1966 roku Zakładzie Technologii Kształcenia, jednostce Wydziału Studiów Edukacyjnych  Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Poznań

poznan topsiedzibą Towarzystwa jest miasto Poznań, liczący się ośrodek nauki, przemysłu i handlu, znany m.in. z Międzynarodowych Targów Poznańskich

Porozumienie z Bramą Poznania

brama poznania17 sierpnia 2018
Polskie Towarzystwo Technologii i Mediów Edukacyjnych zawarło porozumienie z Centrum Turystyki Kulturowej "Trakt" w Poznaniu, operatorem Bramy Poznania ICHOT. Dzięki współpracy z Bramą Poznania, uczestnicy X Konferencji Naukowej "Media a edukacja. Człowiek – mediakreator" będą mogli zapoznać się z nowatorskim stosowaniem mediów edukacyjnych. W budynku Bramy Poznania odbędzie się także XV Walne Zebranie Członków PTTiME.

Brama Poznania to pierwsze w Polsce centrum interpretacji dziedzictwa, które przy pomocy nowych technologii łączy opowieść o dziejach katedralnej wyspy, rozwoju miasta Poznania z narracją o początkach Państwa Polskiego – wspólnoty, której kolebką jest Ostrów Tumski. Brama Poznania to również oryginalny obiekt architektoniczny, który w plebiscycie „Bryła Roku 2013” organizowanym przez portal "Bryła.pl", zajął drugie miejsce na najpiękniejszy polski budynek.

Więcej o Bramie Poznania...

f t g m