Copyright 2024 - Polskie Towarzystwo Technologii i Mediów Edukacyjnych

Towarzystwo

logo boxistnieje od 1995 roku i zajmuje się najnowszymi technologiami oraz mediami edukacyjnymi, prowadzi działania w zakresie technologii kształcenia i pedagogiki medialnej

Uniwersytet

uam boxTowarzystwo działa przy istniejącym od 1966 roku Zakładzie Technologii Kształcenia, jednostce Wydziału Studiów Edukacyjnych  Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Poznań

poznan topsiedzibą Towarzystwa jest miasto Poznań, liczący się ośrodek nauki, przemysłu i handlu, znany m.in. z Międzynarodowych Targów Poznańskich

Zebrania władz Towarzystwa

office pixabay cc07 września 2018
W dniu 30 sierpnia oraz 6 września 2018 roku obradował Zarząd Polskiego Towarzystwa Technologii i Mediów Edukacyjnych. Głównym celem obu spotkań były przygotowania do X Konferencji Naukowej "Media a edukacja. Człowiek – mediakreator" oraz XV Walnego Zebrania Członków Towarzystwa, zaplanowanego na 17 września 2018 roku.

f t g m