Copyright 2024 - Polskie Towarzystwo Technologii i Mediów Edukacyjnych

Towarzystwo

logo boxistnieje od 1995 roku i zajmuje się najnowszymi technologiami oraz mediami edukacyjnymi, prowadzi działania w zakresie technologii kształcenia i pedagogiki medialnej

Uniwersytet

uam boxTowarzystwo działa przy istniejącym od 1966 roku Zakładzie Technologii Kształcenia, jednostce Wydziału Studiów Edukacyjnych  Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Poznań

poznan topsiedzibą Towarzystwa jest miasto Poznań, liczący się ośrodek nauki, przemysłu i handlu, znany m.in. z Międzynarodowych Targów Poznańskich

Kompetencje przyszłości. Eksperci Programowania na start

eksperci na start5 czerwca 2019
Instytut Innowacyjnej Edukacji oraz Instytut Pedagogiki Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu były organizatorem Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Kompetencje przyszłości. Eksperci Programowania na start". Komitetowi naukowemu wydarzenia przewodniczyła dyrektor Instytut Innowacyjnej Edukacji dr Danuta Morańska.

Konferencja odbyła się 4 czerwca 2019 roku w Sosnowcu i zgromadziła liczne grono naukowców i praktyków, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, pracowników instytucji publicznych, dyrektorów placówek oświatowych, nauczycieli oraz osoby, którym bliska jest idea kształcenia dla przyszłości.

Głównymi obszarami tematycznymi konferencji były:

  • zadania edukacji dla przyszłości, strategie i główne kierunki działania w najbliższej perspektywie czasowej,
  • innowacyjne rozwiązania metodyczne i formy organizacyjne kształcenia niezbędne w rozwijaniu myślenia logicznego, algorytmicznego, refleksyjnego i komputacyjnego uczniów – dobre praktyki,
  • rozszerzona rzeczywistość w procesie kształcenia,
  • roboty edukacyjne – atrakcyjne narzędzia do nauki programowania dla dzieci,
  • kształcenie włączające uczniów z niepełnosprawnościami w cyfrowym świecie,
  • profilaktyka zagrożeń w cyberprzestrzeni.

W komitecie naukowym konferencji znaleźli się członkowie Polskiego Towarzystwa Technologii i Mediów Edukacyjnych: prezes Towarzystwa prof. dr hab. Wacław Strykowski, prof. dr hab. inż. Janusz Morbitzer z Akademii WSB, prof. dr hab. Marta Wrońska z Uniwersytetu Rzeszowskiego, prof. dr hab. Natalia Walter z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, dr Sylwia Galanciak z Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, dr Agnieszka Iwanicka z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz dr Danuta Morańska z Wyższej Szkoły Humanitas jako przewodnicząca.

Więcej informacji o konferencji...

eksperci na start plakat

 

 

f t g m