Copyright 2024 - Polskie Towarzystwo Technologii i Mediów Edukacyjnych

Towarzystwo

logo boxistnieje od 1995 roku i zajmuje się najnowszymi technologiami oraz mediami edukacyjnymi, prowadzi działania w zakresie technologii kształcenia i pedagogiki medialnej

Uniwersytet

uam boxTowarzystwo działa przy istniejącym od 1966 roku Zakładzie Technologii Kształcenia, jednostce Wydziału Studiów Edukacyjnych  Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Poznań

poznan topsiedzibą Towarzystwa jest miasto Poznań, liczący się ośrodek nauki, przemysłu i handlu, znany m.in. z Międzynarodowych Targów Poznańskich

Za zasługi dla rozwoju pedagogiki współczesnej

Medal WSE18 grudnia 2019
Prezes Polskiego Towarzystwa Technologii i Mediów Edukacyjnych prof. dr hab. Wacław Strykowski został wyróżniony Medalem "Za zasługi dla rozwoju pedagogiki współczesnej" – nagrodą specjalną przyznawaną przez Radę Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W uroczystości uczestniczyło liczne grono pracowników naukowych Wydziału Studiów Edukacyjnych, rodzina Pana Profesora oraz zaproszeni goście.

Laudację wygłosiła Pani Dziekan prof. zw. dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska, która wręczyła również zaszczytne wyróżnienie. Profesor Wacław Strykowski prezentując kilkanaście archiwalnych zdjęć ukazał swoją drogę naukową, podkreślając jej związki z działalnością kulturalną.

W trakcie uroczystości głos zabrał m.in. Prorektor UAM prof. zw. dr hab. Zbyszko Melosik, prof. zw. dr hab. Heliodor Muszyński, prof. dr hab. Wojciech Skrzydlewski, prof. zw. dr hab. Stanisław Dylak, prof. dr hab. Małgorzata Kabat, prof. dr hab. Natalia Walter oraz prof. dr hab. inż. Janusz Morbitzer z Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej.   

W imieniu członków Polskiego Towarzystwa Technologii i Mediów Edukacyjnych składamy Panu Profesorowi serdeczne gratulacje!

f t g m