Copyright 2024 - Polskie Towarzystwo Technologii i Mediów Edukacyjnych

Towarzystwo

logo boxistnieje od 1995 roku i zajmuje się najnowszymi technologiami oraz mediami edukacyjnymi, prowadzi działania w zakresie technologii kształcenia i pedagogiki medialnej

Uniwersytet

uam boxTowarzystwo działa przy istniejącym od 1966 roku Zakładzie Technologii Kształcenia, jednostce Wydziału Studiów Edukacyjnych  Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Poznań

poznan topsiedzibą Towarzystwa jest miasto Poznań, liczący się ośrodek nauki, przemysłu i handlu, znany m.in. z Międzynarodowych Targów Poznańskich

Nowy Rok – nowa nazwa: Zakład Edukacji Medialnej UAM

Zakład Edukacji Medialnej UAM4 stycznia 2020
Nowy Rok przyniósł zmianę nazwy Zakładu Technologii Kształcenia Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, z którym mocno związane jest Polskie Towarzystwo Technologii i Mediów Edukacyjnych. Od 1 stycznia 2020 roku jednostka stała się Zakładem Edukacji Medialnej.

Dlaczego taka nazwa? Już w 1997 roku prof. dr hab. Wacław Strykowski – kierownik zakładu, a zarazem prezes naszego Towarzystwa – wskazywał, że technologia kształcenia staje się dyscypliną niewystarczającą do analizy mediów w rolach wychowawczych i socjalizacyjnych. Dlatego też, od co najmniej 20 lat pracownicy zakładu zajmują się przede wszystkim pedagogiką i edukacją medialną – zarówno jeśli chodzi o badania, jak i o zajęcia dydaktyczne.

Jednostka powstała zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z 6 kwietnia 1966 roku, jako Międzywydziałowy Zakład Nowych Technik Nauczania Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 1976 roku zmianie uległa nazwa zakładu na Instytut Nowych Technik Kształcenia. Następnie, w 1982 roku przekształcono go w Zakład Technologii Kształcenia i włączono do Instytutu Pedagogiki na Wydziale Nauk Społecznych. Od roku akademickiego 1993/1994 jest w strukturze nowo powołanego Wydziału Studiów Edukacyjnych. Jako Zakład Technologii Kształcenia funkcjonował do końca 2019 roku.

Twórcą zakładu i jego pierwszym kierownikiem w latach 1966-1982 był prof. dr hab. Leon Leja. W latach 1982-2012 zakładem kierował prof. dr hab. Wacław Strykowski. Od 2012 do 2017 roku kierownikiem był prof. dr hab. Wojciech Skrzydlewski. Od 2018 roku zakładowi szefuje prof. dr hab. Natalia Walter.

Przez prawie 50 lat siedziba zakładu mieściła się w secesyjnej kamienicy przy ul. Słowackiego 20. Od maja 2015 roku zakład ma swoje pomieszczenia w budynku UAM przy ul. Międzychodzkiej 5 w Poznaniu.

W imieniu członków Towarzystwa, życzymy zespołowi Zakładu Edukacji Medialnej UAM nowych wyzwań pod nową nazwą, tak naukowych, jak i dydaktycznych!

Więcej informacji na profilu zakładu...

f t g m