Copyright 2024 - Polskie Towarzystwo Technologii i Mediów Edukacyjnych

Towarzystwo

logo boxistnieje od 1995 roku i zajmuje się najnowszymi technologiami oraz mediami edukacyjnymi, prowadzi działania w zakresie technologii kształcenia i pedagogiki medialnej

Uniwersytet

uam boxTowarzystwo działa przy istniejącym od 1966 roku Zakładzie Technologii Kształcenia, jednostce Wydziału Studiów Edukacyjnych  Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Poznań

poznan topsiedzibą Towarzystwa jest miasto Poznań, liczący się ośrodek nauki, przemysłu i handlu, znany m.in. z Międzynarodowych Targów Poznańskich

Nowa członkini Towarzystwa

czlonkowie15 kwietnia 2020
Zarząd Polskiego Towarzystwa Technologii i Mediów Edukacyjnych podjął uchwałę w sprawie przyjęcia nowej członkini do naszej organizacji. Wyrażamy podziękowanie, że swój akces do działań w ramach Towarzystwa złożyła pani dr Olga Pawłowska, specjalistka w NASK – Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej, w Zakładzie Technik Informatycznych w Edukacji. W 2017 roku pani Olga Pawłowska obroniła na APS pracę doktorską "Edukacyjno-społeczna rola Internetu w funkcjonowaniu osób chorych na stwardnienie rozsiane".

f t g m