Copyright 2024 - Polskie Towarzystwo Technologii i Mediów Edukacyjnych

Towarzystwo

logo boxistnieje od 1995 roku i zajmuje się najnowszymi technologiami oraz mediami edukacyjnymi, prowadzi działania w zakresie technologii kształcenia i pedagogiki medialnej

Uniwersytet

uam boxTowarzystwo działa przy istniejącym od 1966 roku Zakładzie Technologii Kształcenia, jednostce Wydziału Studiów Edukacyjnych  Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Poznań

poznan topsiedzibą Towarzystwa jest miasto Poznań, liczący się ośrodek nauki, przemysłu i handlu, znany m.in. z Międzynarodowych Targów Poznańskich

Członkowie Towarzystwa na "Liście 100"

Lista 100 202021 grudnia 2020
Po raz czwarty Szerokie Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowych ogłosiło "Listę 100". Znalazło się na niej czworo członków Polskiego Towarzystwa Technologii i Mediów Edukacyjnych. W gronie tym są: prof. dr hab. Natalia Walter, dr Agnieszka Iwanicka, dr Danuta Morańska oraz mgr Rafał M. Socha. Serdecznie gratulujemy!

Umieszczenie na "Liście 100" jest wyróżnieniem za działalność na rzecz rozwijania umiejętności cyfrowych w Polsce. Wkład ten może się przejawiać m.in. poprzez działalność edukacyjną, popularyzatorską, badawczą, analityczną, organizacyjną, wspieranie rzeczowe i finansowe projektów oraz opracowywanie polityk publicznych w zakresie rozwoju umiejętności cyfrowych.

Listę ustaliła kapituła pod przewodnictwem Włodzimierza Marcińskiego – przewodniczącego Rady Programowej Porozumienia, a ogłoszenie nastąpiło w trakcie konferencji on-line.

Więcej informacji o "Liście 100"...

f t g m