Copyright 2024 - Polskie Towarzystwo Technologii i Mediów Edukacyjnych

Towarzystwo

logo boxistnieje od 1995 roku i zajmuje się najnowszymi technologiami oraz mediami edukacyjnymi, prowadzi działania w zakresie technologii kształcenia i pedagogiki medialnej

Uniwersytet

uam boxTowarzystwo działa przy istniejącym od 1966 roku Zakładzie Technologii Kształcenia, jednostce Wydziału Studiów Edukacyjnych  Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Poznań

poznan topsiedzibą Towarzystwa jest miasto Poznań, liczący się ośrodek nauki, przemysłu i handlu, znany m.in. z Międzynarodowych Targów Poznańskich

Sprawozdania zatwierdzone

office pixabay cc022 czerwca 2016
W piątek 17 czerwca 2016 r., w budynku Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przy ul. Międzychodzkiej 5, odbyło się zebranie władz Polskiego Towarzystwa Technologii i Mediów Edukacyjnych. Było to pierwsze tego typu spotkanie w nowej siedzibie, po przeprowadzce z historycznego budynku przy ul. Słowackiego 20.

W spotkaniu uczestniczyli członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej: prezes prof. zw. dr hab. Wacław Strykowski, wiceprezes mgr Rafał M. Socha, przewodnicząca Komisji Rewizyjnej mgr Maria Kaniewska oraz sekretarz mgr Ireneusz Witkowski.

W trakcie spotkania omówiono sprawy członkowskie: złożone deklaracje kandydatów oraz listę osób, które zalegają z opłatą składek członkowskich, a którym przypomniano o tym listownie. Podjęto decyzję o przywróceniu statusu członka zwyczajnego 9 osobom, przyjęciu w poczet członków zwyczajnych 19 osób i skreśleniu z listy członków zwyczajnych 4 osób.

Wiceprezes Towarzystwa mgr Rafał M. Socha zaprezentował i szczegółowo omówił sprawozdanie Zarządu oraz sprawozdanie finansowe za rok 2015. Komisja Rewizyjna Towarzystwa pozytywnie oceniła działalność Zarządu w ubiegłym roku i jednogłośnie pojęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu, jak również sprawozdania finansowego za rok 2015.

Następnie zaprezentowano i szczegółowo omówiono przyjęte przez Zarząd kierunki działania oraz plan pracy Towarzystwa na rok 2016, ze szczególnym uwzględnieniem zaplanowanej na 16-18 listopada 2016 r. IX Konferencji Naukowej „Media a edukacja”, w trakcie której odbędą się m.in. obchody jubileuszu 20-lecia Towarzystwa oraz spotkanie programowe jego członków.

f t g m