Copyright 2024 - Polskie Towarzystwo Technologii i Mediów Edukacyjnych

Towarzystwo

logo boxistnieje od 1995 roku i zajmuje się najnowszymi technologiami oraz mediami edukacyjnymi, prowadzi działania w zakresie technologii kształcenia i pedagogiki medialnej

Uniwersytet

uam boxTowarzystwo działa przy istniejącym od 1966 roku Zakładzie Technologii Kształcenia, jednostce Wydziału Studiów Edukacyjnych  Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Poznań

poznan topsiedzibą Towarzystwa jest miasto Poznań, liczący się ośrodek nauki, przemysłu i handlu, znany m.in. z Międzynarodowych Targów Poznańskich

Umysł (w) sieci

umysl w sieci5 listopada 2016
W wydawnictwie eMPi2 Mariana Pietraszewskiego ukazała się książka dra Roberta Szymca, członka Polskiego Towarzystwa Technologii i Mediów Edukacyjnych pod tytułem Umysł (w) sieci. Edukacja medialna dla uczestnictwa w kulturze globalnej. Stanowi ona pracę doktorską, którą autor obronił w 2015 r. na Uniwersytecie im. Adam Mickiewicza.

Autor przedstawia koncepcję sieci informacyjnej (Internetu) jako wyłaniającej się świadomości globalnej, która daje szansę na realizację demokracji bezpośredniej i wykluczenie manipulowania całymi społeczeństwami poprzez korporacyjne mass media.

Publikacja skierowana jest do osób zajmujących się edukacją medialną, w tym nauczycieli zainteresowanych pogłębieniem wiedzy o współczesnych mediach oraz wykorzystaniem Internetu do prowadzenia zajęć metodą immersyjno-medialną. Odpowiada m.in. na pytania: kto buduje naszą rzeczywistość? czy Internet staje się globalną świadomością i co z tego wynika? jak wykorzystać "zanurzenie" (immersję) w sieci Internet do zaangażowania uczniów w proces uczenia się, czyli odwrócenie ról nauczyciela i ucznia (metoda immersyjno-medialna).

Z noty wydawniczej:

Nowoczesne systemy mass mediów nie istnieją w próżni społecznej, politycznej czy ideologicznej. Książka pokazuje, w jaki sposób ich możliwości kształtowania opinii społecznych są wykorzystywane przez kontrolujące media korporacje dla realizacji własnych zadań. Celem jest więc uświadomienie użytkownikom mediów istoty tego skomplikowanego zjawiska, tak aby byli w stanie dostrzegać nierozerwalny związek między kształtowaniem przestrzeni medialnej a kształtem, jaki przybiera otaczająca ich rzeczywistość (społeczno-kulturowa, a nawet fizyczna).

Autor przedstawia koncepcję sieci informacyjnej (Internetu) jako wyłaniającej się świadomości globalnej, która daje szansę na realizację demokracji bezpośredniej i wykluczenie manipulowania całymi społeczeństwami poprzez korporacyjne mass media. Takie myślenie o mediach prowadzi autora do nowatorskiego i wielopłaszczyznowego spojrzenia na edukację medialną.

Prezentując funkcjonowanie edukacji medialnej w Polsce i na świecie, autor przedstawia własny model znacznie wychodzący poza dotychczasowe realizacje tematu. Dotyka szerokiego spectrum zagadnień niezwykle ważnych dla kształtowania mądrego społeczeństwa. Postuluje m.in. pilną potrzebę ponownej alfabetyzacji społeczeństwa "zagrożonego medialnym infantylizmem językowym, wywołanym przez konsumpcję komercyjnych przekazów komiksowych i zarzucenie czytelnictwa oraz osobistego zaangażowania na rzecz biernego oglądactwa. Zubożenie struktur werbalnych języka stanowi bezpośrednie zagrożenie nie tylko poprzez ograniczenie możliwości rozumienia przekazów złożonych, ale również nakłada kaganiec na myślenie samodzielne, szczególnie wykorzystujące pojęcia abstrakcyjne, w którym bogate zasoby słownictwa aktywnego predeterminują pojmowanie świata, a szczególnie kategoryzację, wnioskowanie i formowanie własnych opinii. Należy jednocześnie podkreślić, że właściwie używane media język ten wspierają i rozbudowują, więc kompetencje medialne lub ich brak daleko wykraczają w swoich skutkach poza zagadnienia stricte dotyczące korzystania i użytkowania mediów współczesnych, a także sięgają kształtowania lub limitowania potencjału intelektualnego jednostki" [Umysł (w) sieci, s. 290]. Autor zwraca też uwagę na znaczenie języka angielskiego jako języka globalnego, jednocześnie wskazując konieczność ochrony rodzimych kultur lokalnych: "Językiem mediów współczesnych, a może nawet językiem kulturowo-technologiczno-informacyjnym każdego współczesnego człowieka jest niewątpliwie język angielski, stąd też postulat prowadzenia edukacji medialnej w natywnym języku mediów o charakterze globalnym" [Umysł (w) sieci, s. 290-291]. "[...] bez edukacji medialnej zagrażać nam będzie w dużym stopniu homogenizacja kultury globalnej i zniszczenie kultur lokalnych (kulturowy monolit zamiast mozaiki). Aby być obywatelem świata i uczestnikiem kultury globalnej, trzeba być najpierw obywatelem swojego kraju i uczestnikiem kultury lokalnej. W przeciwnym wypadku będzie się tam tylko pozbawionym tożsamości i zdezorientowanym kulturowym uchodźcą, zdanym na łaskę globalnych koncernów informacyjnych, konsumentem spreparowanych opinii i przedstawicielem adoptowanych naprędce poglądów" [Umysł (w) sieci, s. 70].

Na końcu książki autor omawia proponowane do prowadzenia edukacji medialnej wykłady i filmy (w większości znajdujące się w Internecie), wspierające zawarte w książce zagadnienia teoretyczne. Prezentuje też wyniki dwuletniego eksperymentu pedagogicznego przeprowadzonego na UAM w Poznaniu, polegającego na wdrożeniu autorskiej koncepcji edukacji medialnej.

umysl w sieci okladka

Z przedmowy prof. zw. dra hab. Wacława Strykowskiego
W moim głębokim przekonaniu proponowany humanistyczny model edukacji medialnej jest godny uwagi i zasługuje na kontynuację. Odpowiada na potrzeby edukacyjne współczesnego społeczeństwa informacyjnego.

Z recenzji dr hab. prof. UR Marty Wrońskiej
Autor podejmuje ważny, interesujący i niezwykle aktualny temat poruszający aspekt nie tylko pedagogiczny, ale także kulturowy i socjologiczny. […] pozytywnie podkreślam teoretyczno-empiryczny charakter pracy, a przede wszystkim w pewnym stopniu nowatorskie ujęcie eksplorowanego tematu.

Z recenzji dra hab. prof. UAM Wojciecha Skrzydlewskiego
Autor charakteryzuje współczesne media sieciowe w wymiarach społeczno-komunikacyjnym, językowym i kulturowym, a także odnosi media do takich kwestii jak inżynieria społeczna, ograniczenia stawiane mediom w różnych okresach ich rozwoju, czy godna uwagi propozycja pojęcia konstruktywizmu indukowanego, rozumianego jako niebezpieczny, zmediatyzowany surogat adekwatnego konstruowania wiedzy.

Więcej o książce na stronie wydawnictwa...

f t g m