Copyright 2024 - Polskie Towarzystwo Technologii i Mediów Edukacyjnych

Towarzystwo

logo boxistnieje od 1995 roku i zajmuje się najnowszymi technologiami oraz mediami edukacyjnymi, prowadzi działania w zakresie technologii kształcenia i pedagogiki medialnej

Uniwersytet

uam boxTowarzystwo działa przy istniejącym od 1966 roku Zakładzie Technologii Kształcenia, jednostce Wydziału Studiów Edukacyjnych  Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Poznań

poznan topsiedzibą Towarzystwa jest miasto Poznań, liczący się ośrodek nauki, przemysłu i handlu, znany m.in. z Międzynarodowych Targów Poznańskich

Porozumienie ze Stowarzyszeniem "Miasta w Internecie"

smwi23 sierpnia 2018
Polskie Towarzystwo Technologii i Mediów Edukacyjnych zawarło porozumienie ze Stowarzyszeniem "Miasta w Internecie" z siedzibą w Tarnowie. Oba stowarzyszenia wyraziły wolę wspólnego podjęcia i realizacji działań na rzecz rozwoju edukacji medialnej i cyfrowej w Polsce, w tym współpracę w rozwoju Sieci Edukacji Cyfrowej Komet@.
Więcej o Stowarzyszeniu "Miasta w Internecie"...

f t g m